Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” zaprasza do wzięcia udziału w konkursie p.n. „Bystrzańskie Gody – Kolędy Przebierańcy „ które odbedzie się na Biwaku w Bystrej przy ul. J.Fałata w dniach:

  • 29.01.2011r. grupy kolednicze – dzieci i młodzież o godz. 15:00
  • 30.01.2011r. grupy kolędnicze – dorośli o godz. 15:00

Grupy kolędnicze oceniania będą za prezentowane kolędy, pastorałki, powinszowania bożonarodzeniowe i noworoczne oraz regionalne stroje noszone w swoich stołectwach. Na zwycięzców czakać będą atrakcyjne nagrody. Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek i gorącą rozgrzewającą herbatę.

Celem organizowania spotkań kolędniczych jest pielęgnowanie tradycji kolędniczych na naszych terenach.

Już od Świętego Szczepana rodzina się przebierała

i hej… hej… na kolędę szli i szli

radość ludziom nieśli


A ludzie ich przyjmowali i czym mogli częstowali

Gość w dom – Bóg w dom mówili

i czym mogli dzielili


A potem sami się przebierali

i z kolędą szli… szli… od wsi do wsi

głosić nowinę i witać dziecinę…

Udział w konkursie należy zgłosić na druku stanowiącym załącznik zaproszenia i przesłać na adres:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra

„Bystrzańska Inicjatywa”

ul. Klimczoka 105, 43-300 Bystra

telefon kontaktowy: 033 817 14 09