Zabytki

Kapliczki, krzyże przydrożne i figury to obiekty niezwykłe. Niestety z dnia na dzień znikają z naszego otoczenia nękane paradoksalnie przez tych, którym służyły i przed czym chroniły ludzi i żywioły. Znikoma ilość źródeł pisanych na temat tych obiektów, których historia istniała głównie w przekazach ustnych sprawia, że giną one z naszego otoczenia bezpowrotnie.

  • drewniany krzyż przydrożny w Bystrej Śląskiej, przykład sakralnej rzeźby ludowej, początek XX w,
  • kilka przykładów budownictwa willowego z przełomu XIX i XX w,
  • pomniki przyrody: Bystra Górna, cis i 400-letnia lipa.