Spółka Wodociągowa w Bystrej

Spółka Wodociągowa w Bystrej

Spółka Wodociągowa jako spółka wodna datuje swój początek na dzień 11 lutego 1983 r. Wówczas to została wpisana do księgi wodnej byłego województwa bielskiego w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Zgodnie ze statutem siedzibą Spółki jest Bystra, natomiast teren jej działalności obejmuje nieruchomości zgodnie z miejscem zamieszkania członków.

Właśnie tutaj, u samych stóp szczytów Magury, Klimczoka oraz Szyndzielni, w zlewni rzeki Białej (w jej górnym biegu), w malowniczych rejonach Beskidu Śląskiego, położone jest infiltracyjne ujęcie wodne bystrzańskiej Spółki Wodociągowej.

Ujęcie infiltracyjne zaopatruje w wodę wszystkich mieszkańców Bystrej. Już samo jego położenie – w nieskażonym, dziewiczym i zupełnie oddalonym od jakiejkolwiek aglomeracji miejscu sprawia, że woda ujmowana bezpośrednio „z gór” jest krystalicznie czysta – posiada I klasę czystości.

Od momentu powstania Spółki przedmiotem jej działalności była budowa, utrzymanie i eksploatacja samociśnieniowych urządzeń wodociągowych. Celem funkcjonowania jest racjonalna gospodarka wodą. Kwintesencją takiego określenia, zgodnie z aktualnym Statutem Spółki Wodociągowej, jest zaopatrywanie mieszkańców Bystrej w wodę dla celów bytowych i komunalnych.

Spółka Wodociągowa w Bystrej
ul. Klimczoka 269a, 43-360 Bystra
Tel.: +48 (33) 817 16 19
Faks: +48 (33) 817 16 19
e-mail: sw@bystra.pl
WWW: www.sw.bystra.pl