Bystra i znani ludzie

Pierwszą osobą, której Bystra zawdzięcza swą sławę był wiedeński lekarz dr Ludwik Jekeles, który przyjechał do Bystrej w 1897 r. i zakupił istniejący tu hotel, zamieniając go w Zakład Wodoleczniczy. Wydawał także foldery promujące jego zakład i samą miejscowość.

Spore zasługi w rozsławieniu Bystrej miał również dr płk. Marian Szarewski, który prowadził tu swój Pensjonat „Słoneczna”.

W 1903 r. dotarł do Bystrej cesarz austriacki Franciszek Józef, który wraz z grupą myśliwych został utrwalony na pamiątkowym zdjęciu na Rozepłanie, wykonanym po udanym polowaniu.

Nierozerwalnie z Bystrą związany jest Julian Fałat, któremu okolice i Bystra tak się spodobały, że w 1909 r. zakupił tu dom, aby w nim osiedlić się na stałe. Od 1910 r. mieszkał w Bystrej, choć obowiązki zawodowe kazały mu w tym czasie mieszkać też w Toruniu i Warszawie. Utrwalił w swych pięknych akwarelach widoki Bystrej z lat dwudziestych.

W latach 1922-29 dom w Bystrej uczynił artysta ostatnią swoją przystanią życiową. Jego willa zwana przez mieszkańców „Fałatówką” gościła wielu sławnych ludzi. Gośćmi Juliana Fałata byli pisarze, malarze politycy i wojskowi. Wśród nich: marszałek francuski Foch, przyszły generał Władysław Sikorski, generał Franciszek Latinik, pod którego dowództwem Fałat walczył na froncie cieszyńsko-skoczowskim. W 1919 r. odwiedzili malarza pisarze: Zofia Kossak-Szczucka, Kornel Makuszyński, Gustaw Morcinek, Emil Zegadłowicz, malarze: Józef Chełmoński, Jacek Malczewski,

Wojciech Kossak, Leon Wyczółkowski oraz rzeźbiarze: Władysław Jarocki i Xawery Dunikowski.
Według relacji mieszkańców Bystrej – Rudolfa Legienia i Jana Smółki (przewodniczącego koła TUR w Bystrej) w Sanatorium w Bystrej przebywał w 1917 r. pod przybranym nazwiskiem Franciszka Sobola – Józef Piłsudski. Oświadczyli oni, że Piłsudski spotkał się w Bysrtej z oficerami, członkami organizacji niepodległościowych, a także, że był poszukiwany przez policję austriacką, jednak bezskutecznie. Piłsudski gościł w sanatorium przez krótki okres czasu, kiedy dyrektorem placówki był dr Sajdl.

W latach 1931-1936 przebywał w Bystrej i leczył się w Sanatorium Przeciwgruźliczym Ignacy Daszyński, wybitny działacz PPSD i pierwszy Premier Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie, długoletni poseł na sejm, marszałek sejmu w latach 1928-1930. Ignacy Daszyński związany był z Bystrą nie tylko jako kuracjusz, ale też rodzinnie. Jak potwierdzają wyciągi z ksiąg Urzędu Parafialnego w Wilkowicach zawarł w dniu 11 kwietnia 1935 r. związek małżeński z panią Celiną Cecylią Kemper, która zamieszkała w hotelu „Pawlus”, a pochodziła z Płocka. Małżeństwo pobłogosławił ks. Franciszek Nowak. Świadkami ślubu byli lekarze miejscowego sanatorium – dr Ignacy Marian Spitzer i dr Romuald Bartłomiej Pajerski. Ignacy Daszyński zmarł 31 października 1936 r. w Bystrej. Ciało zostało przewiezione do Krakowa, gdzie odbył się pogrzeb, który przekształcił się w wielką manifestację robotników.
Społeczeństwo Bystrej, dla uczczenia 120 rocznicy urodzin oraz 50 rocznicy śmierci Ignacego Daszyńskiego, ufundowało obelisk usytuowany na terenie Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej.

Bystra zasłynęła również dzięki pionierskim osiągnięciom Marcina Wieczorka który jest z nią związany od urodzenia. To właśnie w Bystrej w roku 1996 powstała pierwsza sieć  komputerowa LAN w standardzie IEEE 802.3u, łącząca swym zasięgiem domy na powierzchni przeszło 4km kw. W tedy to również przełamano zasady i zaczęto stosować sieci LAN w Polsce i na świecie w wykorzystaniu zewnętrznym na rozległym obszarze. Technologię tę stosuje się do dnia dzisiejszego. Całą budowę sieci Marcin Wieczorek ufundował z własnych środków, a w roku 2000 po wdrożeniu technologi WiFi założył organizację dreamweb.pl której przekazał całą sieć.

Z Bystrą byli też związani: Gabriel Narutowicz pierwszy prezydent niepodległej Polski i Michał Rola-Żymierski Marszałek Polski. W Sanatorium leczyła się Maria Konopnicka oraz uczestnik powstań na Śląsku, żołnierz września, jeniec obozów niemieckich, Paweł Cyms. Wrócił tu po wojnie, zmarł i pochowano go na cmentarzu w Bystrej Krakowskiej. W Bystrej leczyli się też poeta Hubert Rostworowski i malarz Ignacy Pinkas.

Bystra została odwiedzona przez zwierzchników kościoła katolickiego w Polsce, m.in.: arcybiskup Adam Sapeha, Franciszek Macharski, Karol Wojtyła Papież Jan Paweł II oraz biskupi Diecezji Katowickiej Herbert Bednorz i Damian Zimoń.

Częstym gościem Bystrej bywa wnuczka Juliana Fałata, córka Heleny Niemczewskiej, prof. Lucyna Frąckiewicz. Pani profesor jest zapraszana do Bystrej na uroczystości związane z Julianem Fałatem. W dniu 29 czerwca 1996 r. dokonała odsłonięcia popiersia malarza, które znajduje się w muzeum biograficznym Juliana Fałata w Bystrej. Gościła w nim również z okazji 70 rocznicy śmierci swego dziadka, w dniu 9 lipca 1999 r. W jednej ze swych wypowiedzi stwierdziła, iż „pocieszające jest jednak to, że mieszkańcy Bystrej dbają o dawną posiadłość malarza”. Wdzięczna Towarzystwu Przyjaciół Bystrej za współorganizowanie uroczystości związanych z Fałatem powiedział wzruszona: ” to niespotykane, aby ludzie, którzy go nie pamiętają, tyle mieli dla niego uczucia i kultu.” Towarzystwo Przyjaciół Bystrej nadało Lucynie Frąckiewicz godność Honorowego Członka Towarzystwa.