prof. zw. dr hab. Lucyna Frąckiewicz

Prof. zw. dr hab. Lucyna Maria Frąckiewicz (urodzona 12 maja 1926 w Wiedniu, zmarła 6 czerwca 2009) – polska ekonomistka, specjalistka w zakresie polityki społecznej, pracownik naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego, założycielka i wieloletnia przewodnicząca Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Zastępcą przewodniczącego Komitetu Pracy i Polityki Społecznej PAN oraz Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Członek Międzynarodowej Unii Demograficznej.

prof. zw. dr hab. Lucyna Frąckiewicz na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

W 1958 roku, ukończyła studia ekonomiczne na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, następnie w 1966 r., uzyskała doktorat w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie, w 1972 r., uzyskała habilitację na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a w 1987 otrzymała tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Od 1975 r. związana była z Uniwersytetem Śląskim gdzie zatrudniona była w Zakładzie Polityki Społecznej i Metodologii Badań Społecznych w Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych.

W latach 1993-1996 piastowała funkcję rektora Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a także była prodziekanem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

W 2009 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia na którym została wybrana na wiceprzewodniczącą WRZ. Wojewódzka Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa w sprawach polityki rynku pracy. Do jej zadań należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie. WRZ realizuje swoje funkcje poprzez opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa w celu finansowania programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych fakultatywnych zadań, jak również wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego.

Była wnuczką malarza Juliana Fałata.