Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej jest stowarzyszeniem które działa w zakresie ochrony przeciw pożarowej, kultury, sportu i wychowania młodzieży. Bogata historia naszej OSP rozpoczyna się w roku 1905 kiedy to powstają dwie OSP w dwóch odrębnych w tych czasach miejscowościach: Bystrej Krakowskiej i Bystrej Śląskiej. W parę lat po połączeniu tych dwóch miejscowości w jedną, pod koniec roku 1961 nastąpiło połączenie również i dwóch straży w jedną Ochotniczą Straż Pożarną w Bystrej co umożliwiło prężny rozwój tej organizacji.

W straży najważniejsi są ludzie. Obecnie OSP w Bystrej liczy:

  • 75 członków czynnych z czego 35 to członkowie Jednostki Operacyjno-Technicznej (czyli uczestniczący w akcjach ratowniczo-gaśniczych),
  • 60 członków wspierających,
  • 30 członków MDP.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej prowadzi działania w różnych dziedzinach życia społecznego takich jak:

 

Bezpieczeństwo

Głównym działaniem OSP w Bystrej jest ochrona przeciwpożarowa oraz zapewnienie społeczności szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Jest to niezawodny i ciągle ulepszany i doskonalony sprzęt, który w rękach w pełni oddanych, gotowych do poświęceń i dobrze wyszkolonych strażaków jest w ciągłej gotowości to niesienia pomocy przy: pożarach, wypadkach i katastrofach komunikacyjnych, powodziach, wichurach i innych klęskach żywiołowych, przy usuwaniu zagrożeń ze strony zwierząt (m.in. szerszenie i osy) oraz wielu innych sytuacjach i zdarzeniach.
Przy OSP w Bystrej działa również Grupa Ratownictwa Medycznego, która wspiera strażaków przy działaniach ratowniczych, czuwa nad bezpieczeństwem podczas wielu imprez i wydarzeń kulturalnych czy sportowych, na terenie Gminy Wilkowice oraz edukuje w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

Wychowanie młodzieży

OSP w Bystrej prowadzi Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, w których młodzież wychowywana jest poprzez rozwijanie kultury fizycznej, wiedzy z zakresu pożarnictwa, dyscypliny i kultury osobistej. Młodzież z MDP rozwija się poprzez przygotowania i starty w wielu zawodach sportowych i pożarniczych, poprzez przygotowania i starty w turniejach wiedzy pożarniczej, ma do dyspozycji siłownie, sale do gry w ping ponga, boisko do siatkówki, możliwość korzystania z sali gimnastycznej i basenu oraz ma możliwość w braniu udziału w zajęciach w modelarni, gdzie kształtuje m.in. samodyscyplinę, cierpliwość i dokładność.

 

Tradycja i kultura

OSP w Bystrej dba o tradycję i kulturę między innymi poprzez: prowadzenie izby tradycji czy kroniki, udział w historycznych zawodach sikawek konnych i ręcznych, udział w wielu wydarzeniach patriotycznych i kościelnych.

 

Społeczność lokalna

OSP w Bystrej zarządza i opiekuje się Domem Strażaka w Bystrej i terenem wokół niego, który to jest miejscem najważniejszych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w Bystrej, poczynając od Dni Bystrej a na zabawach dla dzieci kończąc. Z OSP w Bystrej związanych jest przecież bardzo wielu mieszkańców naszej miejscowości. Strażacy uczestniczą we wszystkich ważnych dla nasze społeczności wydarzeniach. Strażacy mają również swoich przedstawicieli w radach sołeckiej i gminy.

OSP Bystra
ul. Klimczoka 105
43-360 Bystra

e-mail: zarzad@ospbystra.eu
tel.: (+48) 033 817 14 50

źródło: OSP Bystra